Garanciális feltételek

1 év extra garancia a Zanussi gázüzemű készülékekre

 

Hiszünk abban, hogy gázüzemű készülékeink hosszú időn keresztül megbízhatóan működnek konyhájában, anélkül, hogy meghibásodásnak. Ezért a törvényben meghatározott jótállási időn felül, 1 év extra garanciát adunk a gázüzemű készülékekre. Az extra garancia időtartama a vásárlástól számított 1 éves időtartam végéig terjedő időszak, a kötelező jótállás időtartamának lejártát követően.

Az 1 év extra garancia feltételei:

  • a 2021.01.01.-2021.03.07-ig terjedő időszakra az 1 év extra garancia a gázüzemű készülékre csak abban az esetben jár, ha a Zanussi szervizpartnere kötötte be a készüléket.
  • 2021.03.08.-tól  az 1 év extra garancia a gázüzemű készülékre csak abban az esetben jár, amennyiben a készülék beüzemelése a Zanussi beüzemelés szolgáltatás keretében történik. A garancia a vásárlás napjától él.
  • az 1 év extra garancia a gázüzemű készülékekre csak abban az esetben vehető igénybe, ha regisztrálja vásárlását az alábbi regisztrációs felületen: https://hu.regulus-elux.eu/warranty/inhu202101gas

Az extra garancia kiterjed:

  • bármely Zanussi gázfőzőlap, gáztűzhely vagy gázsütő rendeltetésszerű használata mellett fellépő meghibásodás esetén a javítás díjára, az elszállítás és visszaszállás költségére. Figyelem! Az extra garancia a készülékre, kizárólag akkor jár, ha a vásárló rendelkezik az extra garanciát igazoló dokumentummal. A dokumentumot a Zanussi küldi el a vásárlónak az érvényes regisztrációt követően.

Az extra garancia mindig az adott termékhez kapcsolódik, ezért a jogokat a mindenkori tulajdonos gyakorolja.

Az extra garancia a készülékre kizárólag a Zanussi márka tulajdonosa, az Electrolux Lehel Kft. által Magyarországon forgalomba hozott és érvényes magyarországi székhellyel rendelkező cégtől vásárolt, Magyarországon üzembe helyezett készülékekre vonatkozik. Amennyiben ezen feltételeknek nem felel meg a számla, a vásárló nem jogosul a kiterjesztett garanciára.

Esetleges meghibásodás, illetve további kérdések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Electrolux vevőszolgálattal, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Tel: +36 (1) 252 1773

E-mail:ugyfelszolgalat@electrolux.com

 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, SZABÁLYZAT

” 1 év extra garancia a Zanussi gázüzemű készülékekre”

1. Az Electrolux Lehel Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 80., Cégjegyzékszám: 16 09 001602, Adószám: 10566680-2-16 (a továbbiakban: „Szervező") által szervezett, Extra garancia a Zanussi gázfőzőlapokra, beépíthető gázsütőkre vagy gáztűzhelyekre promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő személy (továbbiakban: „Vásárló”) vehet részt, aki a jelen szabályzat 2. pontjában feltüntetett időtartam alatt:

(a) kizárólag az Electrolux Lehel Kft. által Magyarországon forgalomba bocsátott, és Magyarország területén kiskereskedelmi forgalomban értékesített gázüzemű készüléket (továbbiakban:” Termék”) vásárol, és vásárlását regisztrálja a jelen részvételi szabályzatban foglaltak szerint;

(b) ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen szabályzatban (”Szabályzat”) foglalt összes rendelkezést.

 

2. A Promóció időtartama:

(a) 2021. január 1-től visszavonásig.

FIGYELEM!

A Promóció kizárólag ezen időtartam alatt vásárolt az 1. (a) pontban meghatározott feltételekkel rendelkező Termékre érvényes.

A Szervező a Vásárló által megvásárolt és az 1. (a) pontban meghatározott típusú Termékre – az 1. pontban meghatározott feltételek fennállása, és a Termék vásárlását igazoló számla, a beüzemelés szolgálatatásról szóló igazolás, valamint az extra garanciát igazoló dokumentum együttes megléte esetén – a kötelező jótállás időtartamának lejártát követően, 1 évig extra garanciát vállal a készülékre, a 3. pontban rögzített jótállási feltételek szerint és mértékben.

 

3. A vásárló az alábbi módon köteles vásárlását regisztrálni:

3.1 A vásárló regisztrálja vásárlását a Zanussi weboldalán, az erre a célra létrehozott regisztrációs felületen, mely 2021. január 1-től visszavonásig él. Hiánytalanul kitölti a regisztrációs felületen meghatározott adatmezőket, feltölti a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát (online regisztráció). A regisztrációt követően a Zanussi munkatársa felveszi Önnel a kapcsolatot.

3.2 Hibás regisztráció

Ha a regisztráció nem felel meg a szabályzatban leírtaknak, a Zanussi e-mail-ben értesíti a vásárlót. Amennyiben 5 munkanapon belül a vásárló nem kap semmilyen információt a regisztrációjával kapcsolatban, jelezheti az ugyfelszolgalat@electrolux.com  e-mail címen. 

 

4. Jótállási feltételek:

(a) A Szervező által a jelen Promóció keretében, a jogszabály alapján kötelező jótállási időn felül vállalt, speciális feltételekhez kötött, kiterjesztett idejű gyártói jótállás a készülékre a rendeltetésszerű használata mellett fellépő meghibásodás esetén a javítás díjára, az elszállítás és visszaszállás költségére a vonatkozik.

(b) Az extra garancia a gázüzemű készülékekre nem áll fenn, ha a Szervező, vagy a javítással megbízott szervize bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, helytelen tárolás, külső hatás, (pl. túlfeszültség, villámcsapás), környezeti behatás (vegyi/kémiai hatás, pl. savas eső, vízkő stb.), eltérő környezeti feltétel (pl. fagyás, vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés), elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett, – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból következett be.

(c)  A Promóció időtartama alatt érvényesített extra jótállási igény teljesítése során a Szervező elsődlegesen kijavítást biztosít. A kijavításról vagy a cseréről a Szervező az általa megbízott szerviz bevonásával önállóan dönt. A kicserélt alkatrész a Szervező tulajdonába kerül.

(d)  A Vásárló a kiterjesztett jótálláson alapuló igényét a Szervezővel szemben a vásárlást igazoló blokk vagy számla, a Zanussi beüzemelés szolgáltatás keretében történt beüzemelést valamint az extra garanciát igazoló dokumentum együttes bemutatását követően érvényesítheti. A Vásárló köteles a vásárlást igazoló blokkot, számlát (bizonylatot), a beüzemelésről szóló igazolást, valamint az extra garanciát igazoló dokumentumot a garancia teljes időtartama alatt sértetlenül, ép formában és jól olvasható módon megőrizni, és azt a garancia érvényesítésekor a Szervezőnek bemutatni. A Szervező a kiterjesztett jótállási igényt kizárólag olyan vásárlást igazoló számla vagy bizonylat kíséretében fogadja el, amelyen olvasható a vásárolt készülék modell neve, a vásárlás helyszíne, továbbá a vásárlás dátuma.

(e)  Az extra garanciából eredő garanciális igény csak a vásárlást igazoló bizonylattal, a beüzemelésről szóló igazolással és az extra garanciát igazoló dokumentummal együtt érvényes. A számlának/blokknak tartalmaznia kell a vásárlás és/vagy a szállítás dátumát is. A garanciális igényt a fogyasztó a hiba felfedezése után legfeljebb két hónapon belül köteles bejelenteni.  A „+1 év extra garancia a Zanussi gázüzemű készülékekre” garancia a kötelező jótállás időtartamának lejártát követő 1 éves időtartam végén – a fentiekben rögzített eltérő esetek kivételével – megszűnik, a lejáratot követően bejelentett igényekre a garancia már nem érvényes, az nem érvényesíthető.

 

5. A Vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti bizonylattal nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált bizonylat érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban a Vásárló bizonylatának érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelés a kiterjesztett jótállási igény érvényesítésének kizáró feltétele, továbbá az ilyen Vásárlót a Szervező kizárja a Promócióból

 

6.A fenti jótállási feltételek csak Magyarországon érvényesek, a Promócióban kizárólag a Szervező által magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott, az 1. pontnak megfelelő Termékek vesznek részt.

 

7. Egyéb feltételek

A Szabályzat feltételeinek teljesítését a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Vásárló valamilyen okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Vásárlót a Szervező a Promócióból kizárhatja.

A Szervező a Promócióval kapcsolatos változtatás jogát - a Vásárló megfelelő tájékoztatása mellett - fenntartja (különösen a Promócióban résztvevő termékek változtatásának a jogát). Amennyiben a Promóció során visszaélések vagy bármilyen olyan cselekmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező a Promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja a jelen Promóció részvételi szabályzatát.

 

Budapest, 2021. január 1.

Electrolux Lehel Kft.