Garanciális feltételek

VISSZA A FŐOLDALRA

1 év extra garancia a Zanussi hűtő- és fagyasztókészülékekre

 

Hiszünk abban, hogy hűtőkészülékeink hosszú időn keresztül megbízhatóan működnek konyhájában, anélkül, hogy meghibásodásnak. Ezért a törvényben meghatározott jótállási időn felül, 1 év extra garanciát adunk a hűtőkészülékekre. Az extra garancia időtartama a vásárlástól számított 1  éves időtartam végéig terjedő időszak, a kötelező jótállás időtartamának lejártát követően.

Az extra garancia kiterjed:

  • a Zanussi hűtőszekrények, kombinált hűtő-fagyasztók, fagyasztószekrények és fagyasztóládák rendeltetésszerű használata mellett fellépő meghibásodás esetén a javítás díjára, az elszállítás és visszaszállás költségére.

Az extra garancia csak a vásárlást igazoló blokk vagy számla, és az extra garanciát igazoló dokumentum együttes felmutatása esetén vehető igénybe. A garancia a vásárlás napjától él.

Az extra garancia mindig az adott termékhez kapcsolódik, ezért a jogokat a mindenkori tulajdonos gyakorolja.

Az extra garancia kizárólag a Zanussi márka tulajdonosa, az Electrolux Lehel Kft. által Magyarországon forgalomba bocsátott és érvényes magyarországi székhellyel rendelkező cégtől vásárolt készülékekre vonatkozik. Amennyiben ezen feltételeknek nem felel meg a számla, a kiterjesztett garancia érvényét veszti.

Esetleges meghibásodás, illetve további kérdések esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Electrolux vevőszolgálattal, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Tel: +36 (1) 252 1773

E-mail:ugyfelszolgalat@electrolux.com

 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

” 1 év extra garancia a Zanussi hűtő- és fagyasztókészülékekre”

1. Az Electrolux Lehel Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 80., Cégjegyzékszám: 16 09 001602, Adószám: 10566680-2-16 (a továbbiakban: „Szervező") által szervezett, Extra garancia a Zanussi hűtőszekrényekre, kombinált hűtő-fagyasztókra, fagyasztószekrényekre és fagyasztóládákra promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) kizárólag a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő személy (továbbiakban: „Vásárló”) vehet részt, aki a jelen szabályzat 2. pontjában feltüntetett időtartam alatt:

(a) kizárólag az Electrolux Lehel Kft. által Magyarországon forgalomba bocsátott, és Magyarország területén kiskereskedelmi forgalomban értékesített, a fenti készüléklistában szereplő valamely terméket (továbbiakban:” Termék”) vásárol, és vásárlását regisztrálja a jelen részvételi szabályzatban foglaltak szerint;

(b) ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen szabályzatban (”Szabályzat”) foglalt összes rendelkezést.

 

2. A Promóció időtartama:

(a) 2021. január 1-től visszavonásig.

FIGYELEM!

A Promóció kizárólag ezen időtartam alatt vásárolt az 1. (a) pontban meghatározott feltételekkel rendelkező Termékre érvényes.

A Szervező a Vásárló által megvásárolt és az 1. (a) pontban meghatározott típusú Termékre – az 1. pontban meghatározott feltételek fennállása, és a Termék vásárlását igazoló számla valamint az extra garanciát igazoló dokumentum együttes megléte esetén – a kötelező jótállás időtartamának lejártát követően, a vásárlás napjától számított 1. év végéig extra garanciát vállal a készülékre, az alábbi 3. pontban rögzített jótállási feltételek szerint és mértékben.

 

3. Jótállási feltételek:

(a)   A Szervező által a jelen Promóció keretében, a jogszabály alapján kötelező jótállási időn felül vállalt, speciális feltételekhez kötött, kiterjesztett idejű gyártói jótállás a készülékre a készülék rendeltetésszerű használata mellett fellépő meghibásodás esetén a javítás díjára, az elszállítás és visszaszállás költségére vonatkozik.

(b) Az extra garancia a hűtő- és fagyasztókészülékekre nem áll fenn, ha a Szervező, vagy a javítással megbízott szervize bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, helytelen tárolás, külső hatás, (pl. túlfeszültség, villámcsapás), környezeti behatás (vegyi/kémiai hatás, pl. savas eső, vízkő stb.), eltérő környezeti feltétel (pl. fagyás, vagy káros napsugárzás miatt bekövetkezett elszíneződés), elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett, – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból következett be.

(c)  A Promóció időtartama alatt érvényesített extra jótállási igény teljesítése során a Szervező elsődlegesen kijavítást biztosít. A kijavításról vagy a cseréről a Szervező az általa megbízott szerviz bevonásával önállóan dönt. A kicserélt alkatrész a Szervező tulajdonába kerül.

(d) A Vásárló a kiterjesztett jótálláson alapuló igényét a Szervezővel szemben a vásárlást igazoló blokk vagy számla, valamint az extra garanciát igazoló dokumentum együttes bemutatását követően érvényesítheti. A Vásárló köteles a vásárlást igazoló blokkot, számlát (bizonylatot), valamint az extra garanciát igazoló dokumentumot a garancia teljes időtartama alatt sértetlenül, ép formában és jól olvasható módon megőrizni, és azt a garancia érvényesítésekor a Szervezőnek bemutatni. A Szervező a kiterjesztett jótállási igényt kizárólag olyan vásárlást igazoló számla vagy bizonylat kíséretében fogadja el, amelyen olvasható a vásárolt készülék modell neve, a vásárlás helyszíne, továbbá a vásárlás dátuma.

(e) Az extra garanciából eredő garanciális igény csak a vásárlást igazoló bizonylattal és az extra garanciát igazoló dokumentummal együtt érvényes. A számlának/blokknak tartalmaznia kell a vásárlás és/vagy a szállítás dátumát is. A garanciális igényt a fogyasztó a hiba felfedezése után legfeljebb két hónapon belül köteles bejelenteni.  Az „extra garancia a hűtőszekrények és fagyasztók kompresszorára” garancia a vásárlás napjától számított tíz vagy öt év lejártával – a fentiekben rögzített eltérő esetek kivételével – megszűnik, a lejáratot követően bejelentett igényekre a garancia már nem érvényes, az nem érvényesíthető.

 

4. A Vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti bizonylattal nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált bizonylat érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban a Vásárló bizonylatának érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelés a kiterjesztett jótállási igény érvényesítésének kizáró feltétele, továbbá az ilyen Vásárlót a Szervező kizárja a Promócióból

 

5. A fenti jótállási feltételek csak Magyarországon érvényesek, a Promócióban kizárólag a Szervező által magyarországi kereskedelmi forgalomba hozott, az 1. pontnak megfelelő Termékek vesznek részt.

 

6. Egyéb feltételek

A Szabályzat feltételeinek teljesítését a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Vásárló valamilyen okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Vásárlót a Szervező a Promócióból kizárhatja.

A Szervező a Promócióval kapcsolatos változtatás jogát - a Vásárló megfelelő tájékoztatása mellett - fenntartja (különösen a Promócióban résztvevő termékek változtatásának a jogát). Amennyiben a Promóció során visszaélések vagy bármilyen olyan cselekmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező a Promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja a jelen Promóció részvételi szabályzatát.

Budapest, 2021. január 1.

Electrolux Lehel Kft.